Handelsbetingelser

1. Dagsbilletter

 

Billetten skal medbringes på besøgsdagen som gyldig adgangstegn til Universe.

Billetten kan medbringes i elektronisk form (f.eks. på mobiltelefon), såfremt koden på billetten kan fremvises ved indgangen.

Hvis billetten printes på papir skal den printes på standard hvidt printerpapir i A4 format.
Kun hele billetter modtages som gyldige.
Billetter gælder som adgang til Universe i den periode der er angivet på billetten.

Stregkoden på billetten skal medbringes på dagen og scannes ved indgangsmøllerne i Universe. Billetter er forsynet med en unik kode og kan kun benyttes én gang af en person. En billet er et ihændehaverbevis.

Billetter kan ikke refunderes og kan ikke ombyttes.
Billetter er ikke omfattet af den almindelige 14 dages fortrydelsesret. Dette følger af Lov om forbrugeraftaler §18, stk. 2, pkt. 12.

Universe kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af billetter, hvis fx der er printet flere eksemplarer af samme stregkode, stregkoden ikke er udstedt af Universe eller billetter er benyttet af en anden person end den tiltænkte.

Børn under 13 år skal følges med voksen/værge.

Hvis parkens regler ikke overholdes, kan Universe annullere billetter på dagen uden refundering af det betalte beløb.

Uplanlagte driftsstop af enkelte attraktioner, shows eller aktiviteter i løbet af besøgsdagen berettiger ikke til kompensation.

Ved rabatter og virksomhedsaftaler skal gæsten på forlangende kunne fremvise gyldig legitimation eller dokumentation, der giver ret til den pågældende pris.

 

2. Sæsonkort

Sæsonkort kan ikke refunderes og kan ikke ombyttes.
Sæsonkort er ikke omfattet af den almindelige 14 dages fortrydelsesret. Dette følger af Lov om forbrugeraftaler §18, stk. 2, pkt. 12.

Sæsonkort, købt og leveret elektronisk, er dog omfattet af en særlig 14 dages fortrydelsesret. Det fremgår af sæsonkortet om den særlige fortrydelsesret er gældende. Køber kan inden for 14 dage fra købsdatoen fortryde sit køb ved at sende et brev eller en e-mail til Universe. Det er en betingelse, at sæsonkortene ikke er anvendt. Anvendelsen af sæsonkortene efterprøves af Universe, inden den særlige fortrydelsesret anerkendes. Indehaver kan gøre brug af sin fortrydelsesret ved at skrive til Universe (også via email). Universe vil straks deaktivere billetterne. Billetterne kan ikke igen re-aktiveres.

Ved køb af sæsonkort betragtes nedenstående betingelser som accepteret. Læs derfor disse betingelser grundigt, inden sæsonkortet købes.

Et sæsonkort giver adgang til Universe i parkens normale sæson og åbningstid. Disse vil altid kunne ses på www.universe.dk.

Et sæsonkort er strengt personligt og udstedes kun ved kortholderens personlige fremmøde i Universe. Sæsonkortet må kun anvendes af kortholderen. Kortholderen bærer ansvaret for, at sæsonkortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes sæsonkortet af en anden end kortholderen, medfører dette inddragelse af sæsonkortet. Sæsonkortet tilbageleveres ikke efter inddragelse, og betalingen for sæsonkortet refunderes hverken helt eller delvist.

Har kortholderen købt et sæsonkort på internettet påhviler det kortholderen at ombytte print-selv-sæsonkortet til et plastik-sæsonkort ved første besøg i Universe. I forbindelse med udstedelse af plastik-sæsonkort, tages der et billede af kortholderen, der printes på plastik-sæsonkortet. Print-selv-sæsonkort, der ikke er ombyttet til plastik-sæsonkort efter første besøg i Universe, giver ikke efterfølgende adgang til Universe og kan ikke refunderes eller overføres til kommende år.

Mister kortholderen sit sæsonkort, skal Universe straks kontaktes, hvorefter sæsonkortet spærres og et nyt vil blive udstedt mod et administrationsgebyr på DKK 25,-. Anvendes sæsonkortet af en anden person, uden at det er spærret, anses det for misbrug, og kortet vil blive inddraget. Inddragne sæsonkort leveres ikke tilbage og refunderes ikke.

Universe forbeholder sig ret til uden varsel at inddrage et sæsonkort, såfremt kortholderen har handlet svigagtigt eller uretmæssigt i eller over for Universe, eller har udvist en uacceptabel opførsel over for andre gæster, ansatte eller inventar i Universe, eller ikke har efterlevet Universe til enhver tid gældende regler eller henstillinger fra personale i Universe.

Sæsonkortet er bindende og kan ikke opsiges eller refunderes i gyldighedsperioden.

Oplysninger som du afgiver ved køb af Sæsonkort behandles fortroligt og videregives ikke til andre virksomheder.

 

3. Gavebeviser

Gavebeviser kan købes til specifikke ydelser, og kun indløses til den på gavebeviset anførte ydelse. Gavebeviser er kun gyldige i den periode som står anført på beviset, retten til indløsning udløber derefter uden yderligere varsel. Gavebeviser kan ikke kombineres med andre kampagner og tilbud i forbindelse med indløsning. Et gavebevis kan ikke ombyttes til kontanter og ikke-indløste gavebeviser kan ikke udbetales. Der gælder en særlig fortrydelsesret på køb af gavebeviser i 14 dage fra købsdatoen, under forudsætning af at gavebeviset ikke er indløst.

 

4. Vilkår ved øvrige ydelser

Gældende ved aflysning/afbestilling af f.eks. forplejning, oplevelser, undervisning, skoledage, camps og aktiviteter kan afbestilles omkostningsfrit indtil 3 uger før besøgsdatoen. Ved afbestilling mellem 1-3 uger før besøgsdatoen faktureres ydelser med 50% og ved afbestilling mindre end 1 uge før besøgsdatoen faktureres ydelser med 100%

Gældende ved reduktion af deltagerantallet af øvrige ydelser f.eks. forplejning, oplevelser, undervisning, skoledage, camps og aktiviteter kan reduceres omkostningsfrit indtil 1 uge før besøgsdatoen, dog kun ned til et eventuelt minimumsantal gældende for arrangementet. Hvis deltagerantallet mindre end 1 uge før besøgsdatoen reduceres, faktureres de oprindeligt reserverede/bekræftede ydelser med 100%.

 

5. Behandling af personoplysninger

Universe lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt. Læs om vores persondatapolitik her.

 

6. Betalingsmåder og priser

Du kan betale med betalingskortene: Dankort, VISA eller MasterCard.
Du kan også betale med MobilePay.
Betaling foregår via en sikker og krypteret forbindelse mellem dig og vores betalingsgateway.
Vi beregner ikke gebyr ved betaling med kreditkort.

Alle transaktioner foretages i danske kroner (DKK) og er inkl. 25% dansk moms.

 

7. Reklamationer og spørgsmål

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker at klage over et køb beder vi dig først kontakte os direkte:

Universe Science Park
Mads Patent Vej 1
6430 Nordborg
Telefon: 88 81 95 00
mail: info@universe.dk

Hvis du fortsat ikke mener, at vi kan løse din henvendelse, kan du klage over en vare eller ydelse købt hos os til:

Center for klageløsning i konkurrencen og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Du kan klage til Center for klageløsning via www.forbrug.dk

EU – Kommisionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særlig relevant hvis, du er forbruger med bopæl i et andet EU- land.
Klage indgives her til  http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af klage skal du angive vores email adresse som er: info@universe.dk